Algemene voorwaarden

LemonForce hanteert de Nederland ICT Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van kracht op al onze transacties en leveringen alsmede op al onze diensten. De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Heb je nog vragen, mail ze gerust naar info[at]lemonforce.com.